Apie klubą


Klaipėdos senamiesčio ROTARY klubo pradžia galima laikyti dar 2000 metų pradžioje aktyvių jaunų ir veiklių žmonių įkurtą Klaipėdos senamiesčio ROTARACT klubą, vienijantį jaunimą nuo 18 iki 30-ies metų, kuris puikiai gyvuoja ir aktyviai veikia iki šių dienų. Jo gretose užaugo ir „užsikrėtė“ rotarietiška dvasia daug šaunių žmonių, kurie nepanoro išsiskirstyti pasiekę Rotaract amžiaus limitą. Siekdami išlaikyti darnią susiformavusią komandą ir tęsti dešimt metų trukusią aktyvią Rotarietišką veiklą, Rotaract klubo įkūrėjai pradėjo gvildenti Klaipėdos senamiesčio ROTARY klubo idėją. Buvo nutarta neišsiblaškyti po atskirus Klaipėdoje veikiančius Rotary klubus, o įkurti savą, atskirą, jauną ir veržlų Rotary klubą, kurio narių amžiaus vidurkis būtų tarp 30 ir 40 metų, unikalų dar ir tuo, kad tai pirmas ir vienintelis mišrus klubas Klaipėdoje, vienijantis tiek vyrus, tiek moteris.
Taip 2010 metais buvo oficialiai įkurta Klaipėdos senamiesčio ROTARY klubo iniciatyvinė grupė, aktyviai įsiliejusi į rotarietišką veiklą, kurios nariai savo darbais įrodė, kad yra verti būti Rotary šeimoje ir nešioti garbingą Rotariečio vardą ir ženklelį.

Paveldėdami buvusio klubo pavadinimą, klubo nariai tikisi paveldėti ir tą jaunatvišką entuziazmą, su kuriuo klubo nariai aktyviai veikė jau daugiau nei dešimt metų. Todėl ir įkurdami naująjį klubą veiklą pradėjo ne siekiu greičiau įsisegti Rotary nario ženklelį, o norėdami suformuoti garbingo rotariečio vardo nusipelniusių žmonių komandą bei savo veiklą pagrįsti socialiai reikšmingais projektais ir darbais.